756002 is your verification code to Register in Lazada. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! nx63pbKtNZ2 sms.sellaite.com
20:27:01
2021-04-07
900452 is your verification code to Register in Lazada. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! nx63pbKtNZ2 sms.sellaite.com
12:21:34
2021-03-26
Security alert: DON'T SHARE THIS WITH ANYONE, even Lazada. Your OTP to Register a Lazada Customer Account: 556357. Avoid scams with lzd.co/safetips sms.sellaite.com
07:33:34
2021-01-09
PIN utk Pendaftaran di Lazada. BUKAN KODE PROMO, JGN BAGIKAN PIN atau AKUN KAMU DPT DICURI! PIN: 352476, berlaku 5 mnt. Tips aman: lzd.co/aman sms.sellaite.com
01:47:46
2020-10-15
134895 is your verification code to Change Lazada Mobile Number. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! sms.sellaite.com
19:22:29
2020-08-08
Welcome to SMS.SELLAITE.COM !!!
19:22:29
2020-08-08
541333 is your verification code to Register in Lazada. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! sms.sellaite.com
18:57:02
2020-08-08
[Lazada] 099642 la ma OTP cho Đăng ký tài khoản Lazada. Ma se het han trong vong 10 phut. Vui long khong chia se ma nay trong bat ki truong hop nao! sms.sellaite.com
13:26:33
2020-06-21
รหัสOTPสำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน คือ 420028 sms.sellaite.com
12:53:38
2020-06-10
รหัสยืนยันตัวตน 613623 สำหรับ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีลาซาด้า มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
08:52:30
2020-04-23
รหัสยืนยันตัวตน 744396 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
02:04:16
2020-03-19
Jangan kongsi kod ini dalam apa jua keadaan! 421907 adalah kod pengesahan anda untuk Pendaftaran Lazada. Kod hanya sah untuk 10 min. sms.sellaite.com
19:17:07
2020-03-07
รหัสยืนยันตัวตน 759616 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
16:37:40
2020-03-06
รหัสยืนยันตัวตน 759616 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
16:37:31
2020-03-06
Security alert: DON'T SHARE THIS WITH ANYONE, even Lazada. This is your OTP to Activate Lazada Customer Wallet: 950789. Tips to avoid scams: https://lzd.co/safetips sms.sellaite.com
12:43:36
2020-02-20
รหัสยืนยันตัวตน 657263 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
16:04:57
2020-02-06
รหัสยืนยันตัวตน 488573 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
06:26:19
2020-01-18
135270 Use this code to verify your Lazada seller account, expires in 10 minutes. Never share your code with anyone under any circumstances![LAZADA] sms.sellaite.com
04:34:37
2020-01-10
รหัสยืนยันตัวตน 617065 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
07:24:02
2019-12-21
653707 is your verification code to Register in Lazada. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! sms.sellaite.com
03:21:06
2019-12-21
รหัสยืนยันตัวตน 289763 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
15:34:58
2019-12-18
736618 is your verification code to Register in Lazada. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! sms.sellaite.com
06:50:20
2019-12-14
รหัสยืนยันตัวตน 646811 สำหรับ เปิดใช้งานลาซาด้าวอลเล็ต มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
16:10:53
2019-12-08
รหัสยืนยันตัวตน 716305 สำหรับ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีลาซาด้า มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
03:54:09
2019-11-03
รหัสยืนยันตัวตน 821812 สำหรับ ยืนยันตัวตนของคุณ มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
14:50:19
2019-10-27
รหัสยืนยันตัวตน 487343 สำหรับ เปลี่ยนรหัสผ่าน มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
15:31:49
2019-10-22
รหัสยืนยันตัวตน 861220 สำหรับ เข้าสู่ระบบลาซาด้า มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
00:28:02
2019-10-17
รหัสยืนยันตัวตน 948264 สำหรับ เข้าสู่ระบบลาซาด้า มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
00:26:49
2019-10-17
รหัสยืนยันตัวตน 284653 สำหรับ เข้าสู่ระบบลาซาด้า มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
00:25:48
2019-10-17
รหัสยืนยันตัวตน 284653 สำหรับ เข้าสู่ระบบลาซาด้า มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
00:25:39
2019-10-17
รหัสยืนยันตัวตน 072671 สำหรับ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีลาซาด้า มีอายุ 10 นาที เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้ sms.sellaite.com
19:02:52
2019-10-16
419504 adalah kod pengesahan anda untuk Register in Lazada. Kod hanya sah sehingga 10 minit. Jangan kongsi kod ini dalam apa jua keadaan! sms.sellaite.com
06:44:18
2019-09-17
524873 is your verification code to Register in Lazada. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! sms.sellaite.com
07:40:18
2019-07-08
065931 là mã OTP cho Thay đổi số điện thoại cho tài khoản Lazada. Mã sẽ hết hạn trong vòng 10 phút. Vui lòng không chia sẻ mã này trong bất kì trường hợp nào! sms.sellaite.com
16:45:57
2019-04-20
462585 is your verification code to Register in Lazada. It will expire in 10 minutes. Do not share under any circumstances! sms.sellaite.com
18:24:55
2019-03-22
975567 là mã xác thực Lazada của bạn. Mã này sẽ hết hiệu lực sau 5phút sms.sellaite.com
22:49:52
2018-12-09
RM0 LAZADA 498007 ini adalah kod pengesahan Lazada anda. Kod ini akan tamat tempoh dalam masa 5 minit. sms.sellaite.com
17:08:53
2018-11-10
316068 is your Lazada verification code. This code will expire in 5 minutes sms.sellaite.com
12:27:10
2018-11-10
171968 is your Lazada verification code. This code will expire in 5 minutes. sms.sellaite.com
10:46:58
2018-11-10
SMS FOR IMPULSE USER 256781 sms.sellaite.com
18:15:11
2018-11-08
383384 is your Lazada verification code. This code will expire in 5 minutes. sms.sellaite.com
10:57:59
2018-11-07
825447 is your Lazada verification code. This code will expire in 5 minutes. sms.sellaite.com
16:57:35
2018-11-02
Sellaite TWITTER Sellaite FACEBOOK Sellaite LINKEDIN Google+ Рейтинг@Mail.ru

Privacy Policy - Sitemap
Understood
This website is using cookies. More details